Arwidsson Talks

Hejdelind utvecklade under sin tid som verksamhetschef på Arwidssonstiftelsen podcasten i samarbete med kollegan Kris Johnsson-Jones, som sedan hösten 2021 fortsätter att producera den. 

 

 Arwidsson Talks är en serie intervjuer och samtal om våra gemensamma, offentliga rum tillsammans.

 

Arwidsson Talks