Böcker

Böcker är det bästa vi vet. Vi läser dom, vi lånar dom, vi köper dom och vi omger oss gärna med dom. Miljöer med böcker och för böcker – bibliotek, bokbussar, arkiv, bokhandlar, antikvariat – vistas vi gärna i. 

 

Dan arbetar som journalist, författare, redaktör och förläggare. 

 

Veronica har skrivit läromedel och bidragit med texter till antologier och utställningskataloger. 

 

Vi kan hjälpa dig med dina bokidéer från första mening till tryckt bok.