Dela rum. Gemensamhetslokalen och samhället.

Det tycks finnas ett ökat intresse för att bygga gemensamhets-lokaler idag. Oftast som en sorts bonus för de som köper en ny och liten lägenhet eller som livsstilsargument för att skapa en skön nybyggarkänsla i en sluten gemenskap. Ännu oftare planeras de men uppförs inte för de visar sig vara svåra att räkna hem.

Vi vände oss till historien för att söka de förväntningar som de här rummen burit. Det finns för den som är intresserad av att bygga rum en hel del att lära sig där. I den här rapporten gläntar vi på några av dem. I stjärn-husens Örebro, på gårdarna i Husby, i lekladorna i Lambohov och i Vallastadens felleshus.

Vi försöker samla deras erfarenheter för er som är nyfikna på att fortsätta på den här historien och bygga nya rum som bidrar till gemenskapen och vi kommer med några tankar om hur de här rummen kan vara delar i delningsekonomi, grannskapets ”tunna band” och ett samhällsbygge bortanför det ekonomiskt mätbara.

Ladda ned rapporten här. 

Dela rum gjordes i samarbete med fotograf Ylva Sundgren. 

Karin Bradley, docent på KTH, Urban och regional studies, har bidragit med kunskap och vägledning. 

Rapporten finansierades av Riksbyggens jubileums fond Den Goda Staden och forskningsprojektet TheSeedBox.