Hur finansierar vi en hållbar framtid i Bohuslän?

Hejdelind producerade och modererade konferensen på uppdrag av Arwidssonstiftelsen, Thordénstiftelsen och Leader Bohuskust och gränsbygd hösten 2021. 

Konferensen finns streamad här.