Ingenmansland.

I alla berättelser om flykt till Sverige ryms en rad olika fysiska miljöer som människor mötts av, inhysts i och flyttats till. Det handlar om myndighetslokaler, ankomstplatser, tillfälliga boenden och förvar – delar av det svenska samhället som många aldrig besöker.

 

Vad består det svenska flyktingmottagandet av för slags arkitektur? Var finns den och hur är det organiserad? Vilken roll och funktion spelar arkitekturen i de här sammanhangen?

 

I början av mars 2022 invaderade Ryssland Ukraina och Sverige ställdes tillsammans med övriga länder i EU återigen inför att hantera ett potentiellt stort flyktingmottagande.

 

Krishantering, kapacitet och organisering av det svenska flyktingmottagandet aktualiserades.

 

ArkDes gav oss i uppdrag att i en studie kartlägga de fysiska platser och miljöer som personer på flykt möter när de kommer till Sverige. 

 

Ladda ned Ingenmansland – en förstudie om det svenska flyktingmottagandets arkitektur