Lös bostadskrisens fastlåsning.

En sammanfattning av bostadssituationen för Sveriges Arkitekters branschrapport 2020. 

Lös bostadskrisens fastlåsning.

Tags

Veronica