Simhallen speglar samhället.

Reportage om simhallen, dess historia och samtid i Sverige.

 

Tidskriften Arkitektur 4/2021

 

Simhallen speglar samhället.

Tags

Veronica