Utställning

En bra utställning har hittat en intressant vinkel på sitt ämne; strukturerat fakta och info på ett logiskt och lättillgängligt sätt; arbetat med scenografi och ljussättning för att ge en unik upplevelse av rummet i relation till innehållet; den är tredimensionell och bjuder på någon form av överraskande element i föremål, urval och presentation. Texterna ska vara korta, lätta att läsa med ett rakt tilltal och korta meningar och vara väl ljussatta. Detta är, som allt annat, lättare sagt än gjort.

Utställningsproduktion kräver tid och är ett lagarbete.
Vi kan bidra med vår erfarenhet i processens alla steg från research, till projektledning, text-, katalog- och audioguidesproduktion och programverksamhet.

Utställningar som vi har arbetat med: