Hallemar Hejdelind jobbar med städer, konst, det byggda, kulturen och berättelserna, politiken och samhället som springer ur det.

Vi har alltid haft roligt när vi har samarbetat genom åren, så vi tänkte att det kunde vara kul att ha ett företag tillsammans. 

I HallemarHejdelind fortsätter vi att arbeta med det som intresserar oss: städer, konst, det byggda, det orörda och berättelserna, politiken och samhället som springer ur det. 

Tillsammans har vi många års erfarenheter av att driva projekt, göra utställningar, poddar, skriva texter i olika format till olika målgrupper, producera konferenser, seminarier, moderera och föreläsa.