Hallemar Hejdelind jobbar med städer, konst, det byggda, kulturen och berättelserna, politiken och samhället som springer ur det.

Team HallemarHejdelind Boden
Vallgraven Bodens fästning.